Dvojno iskazivanje cijena u internetskoj prodaji i na web stranicama

Prema odluci hrvatske vlade i Vijeća europske unije, Hrvatska službeno prijelazi s kune (HRK) na euro (EUR) 1. siječnja 2023. U sklopu priprema za uvođenje eura, od 5. rujna 2022. obavezno je dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima. 

Dvojno iskazivanje cijena i fiksni tečaj konverzije 

Tijekom dvovalutne faze, cijene moraju prikazane i u nacionalnoj valuti (kuni) i u eurima. Dvije cijene nisu neovisne jedna o drugoj, već su povezane fiksnim tečajem konverzije između stare i nove valute. Time se spriječava to da fluktacija tečaja ima štetan učinak na proces konverzije.

Fiksni tečaj konverzije znači da se samo jedna od dvije cijene može zaokružiti na najbližu cjenovnu točku u bilo kojem trenutku. Fiksni tečaj konverzije utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 te iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Primjer 


Iznos u HRK: 99,00 HRK

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450

Iznos u EUR: 13,14 EUR (99,00 : 7,53450 = 13,13955, zaokruženo na dvije decimale


Bitno je istaknuti i da se pri preračunavanju se primjenjuje sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja:

 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan

Tko je obaveznik dvojnog iskazivanja cijena?

Dvojno iskazivanje cijena u eurima i kunama obvezno je isključivo u izravnom odnosu prema potrošačima (fizičkim osobama) u Republici Hrvatskoj.

Gdje je potrebno dvojno iskazivanje cijena? 

Prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, dvojno iskazivanje, obvezno je kod svih oblika prodaje:

 • u poslovnim prostorijama na prodajnom mjestu, na cjeniku
 • na internetskoj stranici 
 • u ponudi i ugovoru (ukupan iznos)
 • u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču
 • tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku
 • na računu.

Kako moraju biti prikazane cijene na web stranici 

Cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno vidljivi, lako čitljivi, razumljivi, iskazani na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu odnosno na koju uslugu cijena odnosi i kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene ispravno preračunate. 

Na web stranici i u internetskoj prodaji, to podrazumijeva iskazivanje cijena na: 

 • početnoj stranici (ako se na početnoj stranici već nalaze proizvodi s iskazanom cijenom)
 • prikazu proizvoda (u slučaju da se proizvod može kupiti putem web trgovine, odnosno ako nije riječ samo o informativnom prikazu robe bez mogućnosti kupnje) 
 • povezanim ili predloženim proizvodima koji se mogu ponuditi kupcu prilikom kupovine ili pregledavanja internet trgovine.
 • Na ukupnom iznosu košarice, ukupnom iznosu pri završetku kupnje, ukupnom iznosu na potvrdi narudžbe i ukupnom iznosu na računu 

Poslovni subjekt dužan je istaknuti i fiksni tečaj konverzije (ne kod svake cijene već na jednom mjestu na web shopu).

Istaknute novosti